DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và sự năm bắt xu thế toàn cầu, ngày càng  nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn hợp đồng để ghi nhận những cam kết làm cơ sở cho việc thực hiện và đảm bảo các quyền, nghĩa vụ của các bên, do đó việc soạn thảo hợp đồng ngày càng đưa ra những yêu cầu cao.

Đặc biệt, đối với những hợp đồng có giá trị lớn, việc soạn thảo đòi hỏi những luật sư, chuyên viên tư vấn vừa am hiểu kiến thức về luật pháp vừa có kinh nghiệm về chuyên môn liên quan đến các vấn đề trong hợp đồng. 

Tư vấn hợp đồng là một trong những dịch vụ hàng đầu mà Luật Thành Thái cung cấp cho quý khách hàng. Chúng tôi luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng bởi dịch vụ tư vấn hợp đồng chuyên nghiệp với mức phí hợp lý.

 1. Luật Thành Thái cung cấp đến Quý khách hàng những dịch vụ liên quan đến hợp đồng như sau:
 • Cùng khách hàng tham gia đàm phán và thương lượng hợp đồng
 • Soạn thảo hợp đồng
 • Rà soát hợp đồng
 • Hỗ trợ giải quyết tranh chấp hợp đồng
 1. Một số loại hợp đồng Luật Thành Thái thường xuyên tư vấn:
 • Hợp đồng kinh tế, thương mại
 • Hợp đồng Đầu tư (hợp tác kinh doanh, liên doanh, BCC, …)
 • Các hợp đồng mua bán (nhà đất, hàng hóa….)
 • Các hợp đồng dân sự (thuê/ cho thuê; vay/ cho vay, tặng cho, hứa thưởng….)
 • Các loại hợp đồng dịch vụ
 • Hợp đồng lao động
 • Hợp động chuyển nhượng 
 • Các cam kết, hợp đồng liên quan đến vấn đề nội bộ công ty
 • Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác…

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn mong  muốn được lắng nghe từ Quý khách để kịp thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu, nhanh chóng cho khách hàng với chi phí hợp lý. Hãy liên hệ với Luật Thành Thái để được phục vụ bất cứ khi nào Quý khách cần đến.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 

Quản trị nội bộ doanh nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Tạo tiền đề nền móng để công ty hoạt động. Tại Việt Nam, việc quản trị nội bộ trong công ty ngày càng được chú trọng, hiểu được nhu cầu này Luật Thành Thái cung cấp dịch vụ tư vấn Tư vấn Quản trị nội bộ trong doanh nghiệp.

 • Tư vấn về quản trị doanh nghiệp bao gồm

Tư vấn các cơ chế quản lý bên trong bao bồm: 

 • Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông/thành viên góp vố
 • Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên và các nhà quản lý công ty
 • Các hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Chế độ lương, thưởng và khuyến khích khác

Tư vấn các cơ chế quản bên ngoài bao gồm:

 • Các loại thị trường (thị trường vốn, nhà cung cấp, nhân viên, khách hàng, chủ nợ…) 
 • Pháp luật và sự điều tiết của Nhà nước.

Luật Thành Thái tư vấn, soạn thảo các loại quy chế nội bộ trong doanh nghiệp sau:

 • Quy chế quản trị nội bộ cho bộ máy lãnh đạo Công ty;
 • Quy chế quản trị nhân sự: quy định về tuyển dụng lao động, đào tạo nhân sự;
 • Quy chế quản lý tài chính;
 • Quy chế quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
 • Quy chế tiền lương, tiền thưởng;
 • Quy chế nâng lương, nâng bậc
 • Quy chế quản lý hợp đồng kinh tế của Công ty;
 • Nội quy lao động, kỷ luật, khen thưởng của Công ty;
 • Thỏa ước lao động tập thể
 • Quy chế đầu tư
 • Quy chế về văn hóa doanh nghiệp
 • Quy chế về quy tắc ứng xử với khách hàng
 • Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn mong  muốn được lắng nghe từ Quý khách để kịp thời đề xuất các giải pháp hữu hiệu, nhanh chóng cho khách hàng với chi phí hợp lý. Hãy liên hệ với Luật Thành Thái để được phục vụ bất cứ khi nào Quý khách cần đến.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

LUẬT THÀNH THÁI 

Địa chỉ: Phòng 1202, Tầng 12, Tòa B3D, Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: luatthanhthai@gmail.com

Phone: 081.4393.779

Hotline: 0977.184.216

Website: www.luatthanhthai.com / www.luatthanhthai.vn